“Một Công Ty

Một Quy Chế

Một Sứ Mệnh”

Chúng tôi, thành viên Ngovina với mục đích xây dựng công ty hoàn hảo hơn nữa, thiết lập chuỗi cung ứng các sản phẩm hảo hạng, đảm bảo khách hàng luôn có được sản phẩm tuyệt hảo. Tạo dựng lòng tin vững chắt từ khách hàng, thúc đẩy sự thịnh vượng chung cùng đồng sự và đối tác, cam kết bất biến trong trong các nguyên tắc hành động. Nay quyết định xây dựng tôn chỉ hoạt động với sáu nguyên tắc:

  1. Cùng xây dựng một môi trường làm việc tuyệt vời bằng tinh thần cần lao và nhân vị. Đối xử nhau bằng sự tự tôn và tôn trọng.
  2. Sự khác biệt và đa dạng hóa là một phần tất yếu, phục vụ tối đa hóa khách hàng bằng sản phẩm có chất lượng hảo hạng.
  3. Đặt các tiêu chuẩn cao nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình và chất lượng sản phẩm được cải thiện mỗi ngày.
  4. Tất cả các hành động đều hướng đến phục vụ thỏa mãn khách hàng, luôn làm hài lòng khách hàng phong thái chuyên nghiệp.
  5. Tích cực tham gia xây dựng cộng đồng ngày một thịnh vượng hơn bằng cách: tuân thủ luật lệ địa phương, gắn kết cộng đồng chi sẻ nhân văn, bảo vệ môi trường.
  6. Doanh thu và lợi nhuận là thước đo quan trọng giúp Ngovina phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn, qua đó cũng xây dựng cho mình một tương lai tươi sáng hơn.

TP. HCM, Ngày 07/09/2021

 Chúng tôi, Ngovina

Điện thoại: 02866761555 * Hotline: 0961555819 *

Email: ngovina.com@gmail.com * Website: https://ngovina.com/

Địa chỉ liên hệ: 30/94 Đỗ Nhuận, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP.HCM